Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom powstaje w Krakowie
przy ul. Kasztanowej 4a, na działce, którą Związek Polskich Kawalerów Maltańskich otrzymał od Gminy Kraków.
Będzie to ośrodek dzienny (wraz z przedszkolem), prowadzący wczesne, wielospecjalistyczne oddziaływanie wobec dzieci, których rozwój jest nieprawidłowy. Centrum będzie również służyć wsparciem rodzinom chorych dzieci.
Ośrodek obejmie opieką głównie dzieci w wieku do 7 lat, m.in. ze schorzeniami: niedojrzałość wieloukładowa związana z wcześniactwem, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, opóźnione dojrzewanie odruchowe, nieprawidłowy rozwój na tle wad genetycznych, zaburzenia w zakresie zmysłów oraz opóźnienia
rozwoju mowy i języka.
Przyjęcie pierwszych małych pacjentów jest planowane na I kwartał 2006 roku.