120 zł
 
50 zł
(organizatorzy i wolontariusze)
 
 
SPRZEDAŻ KART WSTĘPU

 

Kasa Narodowego Starego Teatru

ul. Jagiellońska 1,

w godz. 10.00-13.00 i 17.00-19.00
(z wyjątkiem poniedziałków)

od 26.10.2005 za okazaniem zaproszenia

 

Liczba miejsc ograniczona

 

Biuro Organizacyjne Koncertu
ul. Gontyna 5b, 30-203 Kraków
tel./faks 012 427 34 05,

tel. 0504 447 963

czynne w godz. 11.00-15.00

koncertkrakow@zakonmaltanski.pl