J.W.P. Anna Boczar-Trzeciak

Konsul Honorowy Republiki Włoch

 

Ks. Adam Boniecki

Redaktor Naczelny „Tygodnika Powszechnego”

 

J.W.P. Silvie de Bruchard

Konsul Generalna Francji

 

Ks. Infułat Jerzy Bryła

Duszpasterz Środowisk Twórczych

 

J.W.P. Kenneth Fairfax

Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych

 

J.W.P. Mikołaj Grabowski

Dyrektor Narodowego Starego Teatru

 

J.W.P. Krzysztof Ingarden

Generalny Konsul Honorowy Japonii

 

J.W.P. Prof. dr hab. Marek Kaciński

Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej

Collegium Medicum UJ

 

J.W.P. Kazimierz Karasiński

Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii

 

J.W.P. Janusz Kahl

Konsul Honorowy Królestwa Danii

 

J.W.P. Prof. Jacek Majchrowski

Prezydent m. Krakowa

 

J.W.P. Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

Kierownik Katedry Immunologii

Collegium Medicum UJ

 

J.W.P. Marian Mikołajski

Konsul Honorowy Królestwa Norwegii

 

J.M. Prof. dr hab. Karol Musioł

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

J.W.P. Zoltán Nagyiványi

Konsul Generalny Republiki Węgierskiej

 

J.W.P. Jan Kanty Pawluśkiewicz

 

J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pieronek

 

J.W.P. Hermine Poppeller

Konsul Generalny Republiki Austrii

 

J.W.P. Prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Kierownik Kliniki Chirurgii, Serca

i Transplantologii Collegium Medicum UJ

 

J.W.P. Andrzej Sasuła

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

 

J.W.P. Janusz Sepioł

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

J.W.P. Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik

Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UJ

 

J.W.P. Andrzej Wajda