Paweł Gieryński

Przewodniczący

 

Alicja Czarniecka

Jan Czarniecki

Izabella Czartoryska-Caillot

Hanna Jastrzębska

Konrad Jełowicki

Barbara Jezierska

Jacek Jezierski

Wojciech Noszczyk

Jan Olizar

Andrzej Potworowski

Anna Scipio del Campo

Andrzej Ślaski