Biuro Organizacyjne Koncertu
ul. Gontyna 5b, 30-203 Kraków
tel./faks 012 427 34 05,

tel. 0504 447 963

czynne w godz. 11.00-15.00

koncertkrakow@zakonmaltanski.pl