JAN KANTY PAWLU¦KIEWICZ
THE GARDENS OF JEHOSOPHAT
Libretto based on Dante Alighieri's Divine Comedy
Vocalists
Elżbieta Towarnicka
Andrij Shkurhan
Błażej Wójcik
Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej
Director
Sławomir Chrzanowski
Chór Krakowski
Preparation of the Choir
Mikołaj Blajda
Sound
Marek Suberlak
Jacek Mastykarz
Lighting
Grzegorz Barszczewski
Conductor
Sławomir Chrzanowski
Artistic Director
Halina Jarczyk
SUPPORTING PARTNERS 
MEDIA PATRON
SPONSORS
Copyright © scri, bo 2003