MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY
NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM I ICH RODZINOM
BUDOWĘ OŚRODKA MOŻNA WSPOMÓC
DOKONUJĄC WPŁATY NA KONTO
39 1060 0076 0000 3200 0096 3698
FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTA ŃSKICH
LUB UŻYWAJĄC MALTAŃSKIEJ KARTY KREDYTOWEJ
ul. Kasztanowa 4a, Kraków