Koncert Dobroczynny
wspierający budowę

Maltańskiego Centrum Pomocy

Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

GRZEGORZ TURNAU
NARODOWY STARY TEATR
im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie, ul. Jagiellońska 5
Poniedziałek,
14 listopada 2005 r., godz. 19.15
W AR S Z A W A
K R A K Ó W
TEATR POLSKI
w Warszawie, ul. Karasia 2
Poniedziałek,
14 listopada 2005 r., godz. 19.00
WIESŁAW OCHMAN