KOMITET HONOROWY
 
DUCHOWIEŃSTWO
Ks. Adam Boniecki
Redaktor Naczelny "Tygodnika
Powszechnego"
Ks. Infułat Jerzy Bryła
Duszpasterz Środowisk Twórczych
J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pieronek Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
 
WŁADZE I INSTYTUCJE PUBLICZNE
J.W.P. Mikołaj Grabowski
Dyrektor Starego Teatru
J.W.P. Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent m. Krakowa
J.W.P. Janusz Sepioł
Marszałek Województwa Małopolskiego
SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
J.W.P. Anna Boczar-Trzeciak
Konsul Honorowy Republiki Włoch
J.W.P. Paul Fairclough
Dyrektor Partnership Programme
British Council
J.W.P. Kenneth Fairfax
Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych
S.E. Roger de Giorgio
Ambasador Zakonu Maltańskiego
S.E. Andre von Graffenried
Ambasador Szwajcarii
J.W.P. Krzysztof Ingarden
Generalny Konsul Honorowy Japonii
J.W.P. Kazimierz Karasiński
Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii
J.W.P. Janusz Khal
Konsul Honorowy Królestwa Danii
J.W.P. Dr Maren Klingler
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec
J.W.P. Oleksandr Medownikow
Konsul Generalny Ukrainy
J.W.P. Marian Mikołajski
Konsul Honorowy Królestwa Norwegii
J.W.P. Tomasz Morawski
Konsul Honorowy RP w Ekwadorze
J.W.P. Zoltán Nagyiványi
Konsul Generalny Republiki Węgierskiej
J.W.P. Hermine Poppeller
Konsul Generalny Republiki Austrii
J.W.P. Michel Raineri
Konsul Generalny Francji
SPOŁECZNOŚĆ NAUKOWA I AKADEMICKA
J.W.P. Prof. dr hab. Marek Kaciński
Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej
Collegium Medicum UJ
J.W.P. Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Kierownik Katedry Immunologii
Collegium Medicum UJ
J.W.P. Prof. dr hab. Jerzy Sadowski Kierownik Kliniki Chirurgii, Serca i Transplantologii Collegium
Medicum UJ
J.W.P. Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik Kierownik II Katedry Chorób WewnętrznychCollegium Medicum UJ
J.M. Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PATRONAT MEDIALNY
SPONSORZY
Copyright © scri, bo 2003