CENTRUM REHABILITACJI
MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM I ICH RODZINOM
Zaniedbania w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu
nerwowego (m.in. dziecięce porażenie mózgowe) prowadzą najczęściej
do ciężkiego upośledzenia rozwoju ruchowego i intelektualnego. Wczesna
diagnostyka i odpowiednia terapia prowadzona już od dnia narodzin pozwalają
na znaczną redukcję tych upośledzeń, a w niektórych wypadkach nawet na
ich całkowitą eliminację. W konsekwencji następuje poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin, dzięki czemu mogą korzystać z dobrodziejstw
funkcjonowania w społeczeństwie. Maltańskie Centrum Pomocy
Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom powstanie przy
ul. Kasztanowej 4 w Krakowie. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
przekazał na ten cel działkę, otrzymaną w darze od Gminy Kraków.
Koncert „Nieszpory Ludźmierskie” inauguruje szereg działań, związanych
z pozyskaniem środków na budowę Centrum.

 
Dla osób pragnących przekazać datki na budowę
Centrum Rehabilitacji dla Dzieci podajemy numer konta


Związek Polskich Kawalerów Maltańskich,
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 8,
PKO BP I o/Kraków, nr 86 10202892 110021218
z dopiskiem "Centrum Rehabilitacji".
 

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PATRONAT MEDIALNY
SPONSORZY
Copyright © scri, bo 2003