KARTY WSTĘPU NA KONCERT

Kupione w okresie
16-28.11.2004
Kupione w dniu
koncertu
1 osoba
90 PLN
120 PLN
Komitet Organizacyjny
50 PLN
120 PLN

 
SPRZEDAŻ KART WSTĘPU
Kasa Starego Teatru, ul. Jagiellońska 1,
w dniach 16-28.11.2004 (z wyjątkiem 22.11.2004)
w godz. 10.00-13.00 i 17.00-19.00
za okazaniem zaproszenia.
 
Liczba miejsc w Teatrze ograniczona. Zaproszenie
upoważnia do zakupu dwóch kart wstępu.

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PATRONAT MEDIALNY
SPONSORZY
Copyright © scri, bo 2003