ZWIĄZEK POLSKICH
KAWALERÓW MALTAŃSKICH
SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW
ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM

Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum - Obrona Wiary oraz Służba Ubogim
i Cierpiącym
to motto działalności Zakonu Kawalerów Maltańskich
- najstarszej organizacji charytatywnej, obecnej w ponad 110 krajach, również
w Polsce (od 1187 r.). Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
(reprezentujący Zakon w naszym kraju) prowadzi działalność charytatywną, humanitarną i medyczną na rzecz chorych, ubogich i społeczności lokalnych.
Wielkim Mistrzem Zakonu z siedzibą w Rzymie jest J.W. i Em. Książę Fra'
Andrew Bartie, a Prezydentem Związku w Polsce Juliusz hr. Ostrowski.

 
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 8
www.zakonmaltanski.pl
 

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PATRONAT MEDIALNY
SPONSORZY
Copyright © scri, bo 2003