HONORARY COMMITTEE
 
THE CLERGY
Ks. Adam Boniecki
Redaktor Naczelny "Tygodnika
Powszechnego"
Ks. Infułat Jerzy Bryła
Duszpasterz ¦rodowisk Twórczych
J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pieronek Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
 
PUBLIC BODIES AND INSTITUTIONS
J.W.P. Mikołaj Grabowski
Dyrektor Starego Teatru
J.W.P. Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent m. Krakowa

J.W.P. Andrzej Sasuła
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

J.W.P. Janusz Sepioł
Marszałek Województwa Małopolskiego
THE INTERNATIONAL COMMUNITY
J.W.P. Anna Boczar-Trzeciak
Konsul Honorowy Republiki Włoch
J.W.P. Janka Burianova
Konsul Generalny Słowacji

J.W.P. Paul Fairclough
Dyrektor Partnership Programme
British Council

J.W.P. Kenneth Fairfax
Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych
S.E. Andre von Graffenried
Ambasador Szwajcarii
J.W.P. Krzysztof Ingarden
Generalny Konsul Honorowy Japonii
J.W.P. Kazimierz Karasiński
Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii

J.W.P. Janusz Khal
Konsul Honorowy Królestwa Danii

J.W.P. Dr Maren Klingler
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec

S.E. Vincenzo Manno
Ambasador Zakonu Maltańskiego

J.W.P. Oleksandr Medownikow
Konsul Generalny Ukrainy
J.W.P. Marian Mikołajski
Konsul Honorowy Królestwa Norwegii
J.W.P. Tomasz Morawski
Konsul Honorowy RP w Ekwadorze
J.W.P. Zoltán Nagyiványi
Konsul Generalny Republiki Węgierskiej

J.W.P. Jan Kanty Pawlu¶kiewicz

J.W.P. Hermine Poppeller
Konsul Generalny Republiki Austrii
J.W.P. Michel Raineri
Konsul Generalny Francji

J.E. Hanna Suchocka
Ambasador RP przy Zakonie Maltańskim

J.W.P. Andrzej Wajda

SCIENTIFIC AND ACADEMIC COMMUNITY
J.W.P. Prof. dr hab. Marek Kaciński
Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej
Collegium Medicum UJ
J.W.P. Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Kierownik Katedry Immunologii
Collegium Medicum UJ
J.W.P. Prof. dr hab. Jerzy Sadowski Kierownik Kliniki Chirurgii, Serca i Transplantologii Collegium
Medicum UJ
J.W.P. Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik Kierownik II Katedry Chorób WewnętrznychCollegium Medicum UJ
J.M. Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
       
SUPPORTING PARTNERS 
MEDIA PATRON
SPONSORS
Copyright © scri, bo 2003